BioCDx and BioMeander in the 'Biotech and Life Science News'

17-12-2018 - WRITTEN IN DUTCH

In de novembereditie van 'Biotech and Life Science News’ staat een artikel over twee R&D projecten waarbij Surfix betrokken is: BioCDx en BioMeander. Lees hier het artikel over de samenwerking tussen Lead Pharma, LioniX, Surfix en de Universiteit Twente.

Binnen de projecten BioCDx en BioMEANDER werken wij samen aan het naar de markt brengen van twee
verschillende toepassingen van de fotonische chips die het mogelijk maken een druppel bloed van een
patiënt in een apparaat hoeft te laden om te checken of een medicijn aanslaat.